Category: odia kabita

odia-prema-kabita 0

Love (ପ୍ରେମ) :odia kabita

ପ୍ରେମପ୍ରେମ ଏକ ଅନୁଭୁତିନିଛାଟିଆ ଜହ୍ନ ରାତିନିଛକ ମନ ତଳରଖଟା ମିଠା ସେତ ପ୍ରିତୀ—୧ଉଦାସିଆ ମରୁଭୁମିହାରା ଭରା ଚାଷ ଜମିଆଷଢ ର ବର୍ଷା ପରେଏକ ତୋଫା ଜହ୍ନ ରାତି—୨ଝଡ ଟା ଥମିଲା ପରେଶୀତୁଆ ପବନ ଧାରେସେ ନରମ ପରଶ ରେଊଷ୍ମ୍ତା ର କିଛି ତାତି—୩ନୁଆ ନୁଆ ଜୀବନରେଜହ୍ନ ଛାଈ...